Assessorament

Dissenyem, apliquem i/o avaluem projectes per a una ocupabilitat S3: satisfactòria, sostenible i socialment justa. És a dir, per a la realització personal, l’equitat social i la sostenibilitat mediambiental. Treballem amb empreses, administració pública, universitats, centres educatius i entitats sense ànim de lucre.