Per a què: Ocupabilitat per a un treball satisfactòri, sostenible i socialment just

 

Aspirem a que les nostres accions de formació, assessorament, recerca i desenvolupament i  sensibilització contribueixin a una ocupabilitat que permeti aconseguir:

Treball satisfactori: el que agrada a la persona, el que té sentit per a ella en el marc del seu projecte de vida; el que contribueix al desenvolupament de les fortaleses, competències i benestar, tant individual como col·lectiu.

 

Treball mediambientalment sostenible: el que contribueix a que la natura no es deteriori o a que millori.

 

Treball socialment just: el que permet un accés equitatiu als recursos i oportunitats existents; el que es productiu, té un sou i unes condicions laborals apropiades; el que busca el compromís i el benefici de tothom que hi està implicat: empresariat, col·laboradors, etc.

Tornar