El per a què de tot plegat: Ocupabilitat per a un treball satisfactòri, sostenible i socialment just

 

Aspirem a que les nostres accions de formació, assessorament, recerca i desenvolupament i  sensibilització contribueixin a una ocupabilitat que permeti aconseguir:

Treball satisfactori: el que agrada a la persona, el que té sentit per a ella en el marc del seu projecte de vida; el que contribueix al desenvolupament de les fortaleses, competències i benestar, tant individual como col·lectiu.

 

Treball mediambientalment sostenible: el que contribueix a que la natura no es deteriori o a que millori.

 

Treball socialment just: el que permet un accés equitatiu als recursos i oportunitats existents; el que es productiu, té un sou i unes condicions laborals apropiades; el que busca el compromís i el benefici de tothom que hi està implicat: empresariat, col·laboradors, etc.

Per assolir aquestes fites, entenem el desenvolupament de l’ocupabilitat com un procés:

    • Multidimensional: desenvolupem l’ocupabilitat treballant amb els diferents factors que la conformen: factors individuals (competències, expectatives, autoestima, estat de salut…); factors interpersonals (relacions en el treball, clima laboral…); factors organitzatius (productivitat, formació…) i factors contextuals (la situació social i del mercat laboral, les polítiques d’ocupació, la discriminació per raó de gènere, etnicitat, orientació sexual…).

 

 

    • Multisectorial: treballem tant amb persones com amb organitzacions, ja que el desenvolupament de l’ocupabilitat és cosa de tothom: de les persones que busquen feina o la tenen, de les empreses – el que també s’anomena empresabilitat -, de l’administració pública, dels centres educatius, de les entitats sense ànim de lucre, i en general de totes aquelles organitzacions que poden contribuir d’alguna manera a la creació i manteniment de treball satisfactori, sostenible i socialment just.

 

 

Corresponsable i col·laboratiu: evitem entendre a les persones o organitzacions com a culpables o víctimes de la seva situació i treballem per aconseguir la corresponsabilitat de tots els actors implicats. Entenem el desenvolupament de l’ocupabilitat o l’empresabilitat no com una lluita individual i exclusivament competitiva, sinó com un procés on fer xarxa, tenir i donar ajuda, el treball en equip i el compromís comú són claus per desenvolupar-la.

 

 

  • Enfocat en solucions: visibilitzem allò que funciona o ha funcionat, compartim històries d’èxit, identifiquem recursos presents i esperances futures i les utilitzem com a motor i base per al desenvolupament de l’ocupabilitat.

Tornar