Fases de l’esperança educada

L’esperança educada és una manera de treballar, un procés que posem en pràctica en les nostres quatre línies d’actuació: formació, assessorament, recerca i sensibilització. Aquest procés està compost per tres fases que possibiliten construir ponts entre la situació actual i la desitjada, entre l’esperança i els resultats.

Tornar