Per un treball treball satisfactori, sostenible i socialment just

transformem l'esperança en resultats